Välj en sida

Om oss

Om Kvinnojouren Lund

Kvinnojouren Lund är en ideell förening som arbetat med frågan om våld i nära relationer sedan 1979. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vår värdegrund är:
– alla människors lika värde
– nolltolerans mot våld
– tron på förändring

Föreningen har till syfte att:

  • Ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp
  • Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
  • Sprida kunskap om våld i nära relationer
  • Bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld
  • Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former
  • Utveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer

Vår verksamhet bedrivs på tre sätt: ge stöd till våldsutsatta, arbeta våldsförebyggande occh bedriva opinions- och påverkansarbete. Vårt arbete bedrivs av volontärer, förtroendevalda och anställda. Stödet från våra medlemmar är en förutsättning för det arbete vi gör. Våra volontärer är en viktig del av vår verksamhet och vi erbjuder grundutbildning och fortbildning. Dessutom erbjuder vi en fin gemenskap och möjligheten att göra en insats mot våld i nära relationer och för jämställdhet.

Kvinnojouren Lund strävar efter att vara en HBTQ+inkluderande organisation.

Vårt upptagsområde omfattar Lunds kommun, samt Eslöv, Kävlinge, Lomma, Höör, Staffanstorp och Svalövs kommun

Stöd till våldsutsatta

• Stödtelefon
Stöd och hjälp erbjuds våldsutsatta och närstående

• Stödmejl
Du kan också mejla oss för att få stöd och råd

• Gemensamma aktiviteter
Vi erbjuder träffar för dig som varit våldsutsatt och dina barn

• Lägerverksamhet
Varje sommar anordnar vi läger där vi bjuder in våldsutsatta kvinnor och deras barn för ett par dagars avkoppling i en stressfri miljö

Våldsförebyggande arbete

Att förebygga våld handlar om att arbeta för att våld inte ska ske. Vårt förebyggande arbete består bland annat av:

• Workshops och föreläsningar
Vi erbjuder skolor, förskolor, kommunala verksamheter, föreningar, hälso- och sjukvård och företag workshops och föreläsningar om våra sakfrågor

• Studiecirklar
Vi anordnar studiecirklar för dig som vill veta mer om de frågor som engagerar oss

• Temakvällar
Vi bjuder in till temakvällar, allt från prova-på aktiviteter, till föreläsningar, diskussioner och pyssel

• Samarbeten
Vi samarbetar med de aktörer som delar vår vision om ett samhälle fritt från våld eftersom vi tror på att fler kan göra mer tillsammans och eftersom vi drivs på vår tro på förändring

Opinions- och påverkansarbete

En viktig dela av vårt arbete är att uppmärksamma samhället och beslutsfattare på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Genom att påverka kan förändring skapas. Vi drivs på vår tro på förändring och vi arbetar med opinion och påverkan genom:

• Debattartiklar
Vi publicerar debattartiklar som handlar om våld i nära relationer och frågor som är viktiga för våldsutsatta

• Manifestationer
Vi deltar i manifestationer för att uppmärksamma viktiga händelser, som Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor (25:e november) och Internationella kvinnodagen (8:e mars)

• Feministafton
Vi bjuder in till seminarium för att uppmärksamma aktuella frågor

• Kampanjer
Vi driver kampanjer genom sociala medier och på andra sätt för att belysa frågorna vi arbetar med

Vill du veta mer hur vi planerat för året kan du läsa vår verksamhetsplan.

Lämna sidan nu!