Välj en sida

Våldsprevention

Våldsprevention

Kvinnojouren Lund har arbetat med våldsprevention i flera år. Vi arbetar för att minska våld, kränkningar och trakasserier i vårt upptagningsområde. I vårt uppdrag arbetar vi till största del med vuxna som möter barn och unga i deras vardag. En stor del av vårt arbete riktar sig till pedagoger, rektorer och elevhälsa på grundskolan, samt ledare och tränare inom idrottsföreningar. Syftet är att stärka dessa i arbetet med att förebygga våld. Detta gör vi genom bland annat föreläsningar, processledning och workshops.

Vi arbetar även mot gruppen nyanlända kvinnor och flickor genom vårt projekt Fri från Våld. Där syftet är att stärka målgruppen, genomföra utbildningar och aktiviteter. Vi anordnar också Träffpunkten, en mötesplats där syftet är att bryta isolering efter att ha levt med våldsutsatthet.

Läs mer om de olika projekten genom att klicka på länkarna nedan.

Våldsprevention i skolan

Våldsprevention inom idrotten

Fri från våld

Träffpunkten

Lämna sidan nu!