Välj en sida

Träffpunken

Träffpunkten anordnas tio gånger under hösten och tio gånger under våren. Syftet är att skapa en plats för dem som definierar sig som kvinnor/tjejer eller icke-binära att träffas, bryta isolering från våldsutsatthet och nätverka. Du hittar information om de aktuella träffarna på projektets facebooksida.

Lämna sidan nu!