Stödgrupper för sexuellt utsatta

Stödgrupp för personer med erfarenhet av sexuella övergrepp

Har du varit utsatt för sexuellt övergrepp? Hade samtal i grupp varit till hjälp för dig?

Hos Kvinnojouren Lund kan du få stöd i grupp, tillsammans med andra som utsatts. Om du är intresserad av att delta, anmäl ditt intresse till linn@kvinnojourenlund.se

Gruppen kommer att ledas av två erfarna volontärer och syftar till att ge stöd, inte behandling. Gruppen träffas sju gånger, och du förväntas delta på samtliga.

Antalet platser är begränsat och gruppen matchas efter anmälan. Därefter får du besked om du fått en plats.

Gruppen riktar sig till personer av alla kön. Övergrepp kan se ut på olika sätt och det är din egen upplevelse av att ha blivit utsatt som ligger till grund för ditt deltagande.

Välkommen med din intresseanmälan eller eventuella frågor till linn@kvinnojourenlund.se

LUND KVINNOJOUR

AKUT HJÄLP
KONTAKTA OSS

SKÄNK EN GÅVA

Lämna sidan nu!