Vårt HBTQ arbete

Vårt HBTQ+arbete

Vår verksamhet vänder sig till alla som blir utsatta för våld och till oss kan du vända dig oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller relationsform. Vi strävar efter, och arbetar aktivt med att vårt arbete ska vara inkluderande. Detta vill vi göra bland annat genom att belysa hur heteronormativiteten i vårt samhälle bidrar till osynliggörandet av HBTQ+ personer.

Våld, hot kränkningar och trakasserier mot HBTQ+ personer kan yttra sig på olika sätt. Den som utsätter någon för våld eller kränkningar kan vara en partner, familjemedlem, släkting eller helt okända personer. Våldet kan vara fysiskt eller psykiskt eller bestå av kränkningar på grund av någons sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan även handla om att bli utfryst och/eller bli hotad av sin familj på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning eller val av partner.

Att ständigt bli ifrågasatt på grund av sin könsidentitet, sitt könsuttryck och/eller sin sexuella läggning kan också vara tärande och tröttande, och kan ta sig uttryck av psykiskt våld. Även vid sådana upplevelser kan du höra av dig till oss, om du behöver stöd.

Vi kan erbjuda stödsamtal via telefon, mail och samtal på vår jour. Ibland kan det kännas svårt att veta var en kan vända sig när du själv eller någon du känner blir utsatt för våld, hot eller kränkningar. Det kan ibland också kännas svårt att vända sig till myndigheter och då det kan finnas en rädsla över att behöva ”komma ut” inför andra. Vi på Kvinnojouren Lund kan vara behjälpliga i kontakten med till exempel olika myndigheter samt guida vidare till andra aktörer som kan vara aktuella. Om behovet finns kan vi även stötta upp i kontakten med till exempel myndigheter för att du eller den du känner ska känna sig trygg och uppbackad.

Våra kontaktuppgifter hittar du här, tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver stöd.

Heteronormer och tvåkönsnormen är två starka normer i vårt samhälle. Vi arbetar aktivt för att höja medvetenheten om att detta är exkluderande och ganska onödiga normer – och att vi alla mår bättre om vi får vara dem vi är utan att samhället slussar in oss i stereotyper kring vem vi bör vara. Därför arbetar vi med normkritik, med speciellt fokus på heteronormen och tvåkönsnormen.

LUND KVINNOJOUR

AKUT HJÄLP
KONTAKTA OSS

SKÄNK EN GÅVA

Lämna sidan nu!