Välj en sida

Opinionsarbete

Opinionsarbete

Opinionsarbetet inom Kvinnojouren Lund utgår från en feministisk maktanalys och kunskap om våld. Det är ett systematiskt arbete för att påverka uppfattningar, ställningstaganden, beslut och ageranden hos lokala politiker och beslutsfattare, enskilda individer, organisationer och företag gällande allt som rör ett jämställt samhälle fritt från våld.

Arbetet bedrivs på universell och selektiv nivå och utgör ett förändringsarbete via politiska beslut och allmän opinion. Det inkluderar även att bevaka, analysera, kritisera och ge förslag till politiska beslut och förändringar gällande organisationens sakfrågor samt för förutsättningarna för vårt arbete.

Universella insatser riktas till allmänheten, främst lokalt
Selektiva insatser riktas till identifierade målgrupper.

Kvinnojouren Lund arbetar i huvudsak med tre fokusområden:

  • HBTQ+frågor och våld i HBTQ+personers relationer
  • Hedersvåld
  • Sexuellt våld

Exempel på hur vi bedriver vårt opinionsarbete hittar du här.

Lämna sidan nu!