Välj en sida

Årsredovisning

Årsredovisning

Kvinnojourens verksamhet finansieras helt av bidrag. Främst statsbidrag från Socialstyrelsen, men även med bidrag från Länsstyrelsen och kommuner.

Fr o m 2018 kommer vi att ha ett partnerskap med Lunds kommun IOP – Idéburet offentligt partnerskap. Det garanterar oss en summa pengar tre år framåt och vi förbinder oss att genomföra vissa aktiviteter.

Varje år upprättas en årsredovisning som du kan läsa här. Den redovisas också på årsmötet i mars.

Årsbokslut 2016

Lämna sidan nu!