Välj en sida

Material

Material

Välkommen till vår materialsida!

Här samlar vi material som vi tagit fram, såsom guider, rapporter eller annat. Du är varmt välkommen att ladda ner dem och använda dem.

Metodhandbok Sex-och samlevnadsundervisning. En metodhandbok för sex- och samlevnadsundervisningen på grundskolan. Handboken är framtagen av Kvinnojouren i Lund som en del av organisationens våldsförebyggande arbete. Syftet med den här boken är att hjälpa din skola att formulera en strategi som möjliggör ett systematiskt arbete med sex- och samlevnadsundervisningen.

Inkludering inom idrotten. En rapport om hur inkluderingsarbete ser ut inom idrottsföreningar, vilka hinder och behov föreningarna upplever att de har och vilka lösningar som gjorts eller behöver göras för att skapa en inkluderande idrott. Tillsammans med Eslövs och Lunds Kultur- och fritidsförvaltningar har Kvinnojouren i Lund genomfört en kartläggning av arbetet med inkludering i lokala idrottsföreningar som är verksamma inom kommunerna. Vår förhoppning är att denna rapport kan hjälpa enskilda föreningar, kommuner och andra aktörer att hitta lösningar och samarbeten för inkluderingsarbete i framtiden.

Porrverkad? är ett material som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare gällande barn och ungas kontakt med porr på internet. Också du som arbetar med barn och unga, till exempel inom skola, kan ha användning av materialet.

Isolering och våldsutsatthet under covid-19 pandemin är en kortrapport om hur situationen för en av våra målgrupper – unga tjejer som lever med våld med hederskoppling – förvärrades i och med pandemins restriktioner våren 2020. I rapporten har vi sammanställt vad de utsätts för i sin vardag men också förslag på vad som kan och behöver göras för att gruppen ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Lämna sidan nu!