Hälso- och sjukvård

Samarbete med hälso- och sjukvård

Jobbar du inom hälso- och sjukvården och vill ha mer kunskap om våld i nära relationer?

Kvinnojouren Lund kommer gärna till er arbetsplats, på ett apt eller kompetensutvecklingsdag, för att berätta om våld i nära relationer, symptom och vilken hjälp och vilket stöd som finns för den som är utsatt.

Du når oss på info@kvinnojourenlund.se eller 046-12 19 60

LUND KVINNOJOUR

AKUT HJÄLP
KONTAKTA OSS

SKÄNK EN GÅVA

Lämna sidan nu!