Tack för din omtanke!

Vi blir ofta kontaktade av personer som vill skänka saker till oss. Det kan handla om kläder, möbler, bebissaker eller annat. Vi blir jätteglada för den omtanken om oss och dem vi möter i vår verksamhet. Men eftersom vi inte driver något eget skyddat boende är det sällan vi har behov av, eller har möjlighet att förmedla, den typen av saker vidare till våldsutsatta. Därför tackar vi i del allra flesta fall nej till sådana erbjudanden.

Om någon som söker stöd hos oss har ett uttalat behov av något så brukar vi lägga ut en efterlysning om det på vår facebooksida, den hittar du här.

Om du vill skänka just till personer som bor på skyddat boende, kan du antingen kontakta andra kvinnojourer som driver egna skyddade boenden eller kolla med det boende som drivs av Lunds kommun. Dem når du via socialtjänstens mottagningsenhet.

TACK igen för din omtanke!

Lämna sidan nu!