Arbetar du inom en verksamhet där projektet skulle göra nytta? Då är du välkommen att kontakta Mitra Seif, som leder projektet: mitra@kvinnojourenlund.se

I april 2017 vann Kvinnojouren Lund Unizons idépris för projektet med Fri från våld med motiveringen:
“Jouren har arrangerat aktiviteter för nyanlända och ensamkommande unga, på mötena har jouren med språkliga och kulturella kompetenser lyckats överbygga barriärer. Genom samtal om jämställdhet, genus, mänskliga rättigheter har jouren på ett konkret och enkelt sätt lyckats prata om och arbeta emot destruktiva maskulinitetsroller. Allt detta möjliggör en lyckad integration för ett inkluderande jämställt samhälle fritt från våld. Grattis Kvinnojouren Lund till Unizons idépris 2017″

Fri från våld

Kvinnojouren Lund har drivit projektet Fri från våld sedan 2016. Projektet riktar sig till tjejer och unga mammor som är nyanlända i Sverige och/eller lever under starka hedersnormer. Fokus ligger på att stötta och stärka individer genom kunskap, ett normkritiskt tänk och praktik, gemenskap och socialt sammanhang.

Fri från våld är ett människorättsbaserat projekt som bland annat syftar till att ifrågasätta machonormer, stereotypa könsroller och andra normer som medför begränsningar och ofrihet.

Inom projektet erbjuds stöd för våldsutsatta, kreativa och kunskapshöjande aktiviteter och aktiviteter som syftar till att höja självkänsla och egenmakt. Till exempel genomför vi studiecirklar, läxhjälp, simundervisning och lägerverksamhet.

Lämna sidan nu!