Engagera dig

Engagera dig i Kvinnojouren Lund!

Du är varmt välkommen att engagera dig i Kvinnojouren genom att bli medlem eller bli volontär.

Bli medlem

Som medlem i Kvinnojouren stödjer du vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften (100kr/år)  bankgiro 329-2927 eller swish nr: 1230987982. Uppge ditt namn och din mejladress. Medlemsavgiften gäller kalenderåret ut (blir du medlem i november eller december gäller medlemskapet även nästkommande år).

Medlemskapet är personligt och personer av alla kön kan vara medlemmar.

Som medlem blir du inbjuden till våra medlemsmöten och till offentliga arrangemang om du uppgett din mejladress.

Bli volontär

Kvinnojouren har idag tre personer anställda på varierande sysselsättningsgrad, men för att verksamheten ska fungera så behövs volontärer som är beredda att bidra med sin tid och sina kunskaper.

Som volontär på Kvinnojour gör du konkret skillnad för att bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld. För att bli volontär behöver du:

  • Vara medlem i föreningen Kvinnojouren i Lund.  Det blir du genom att betala in medlemsavgiften (100kr/år) till bankgiro 329-2927 eller swisha till 123 098 79 82. Glöm inte att ange ditt namn och din mejladress!
  • Lämna utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det som heter “övrigt arbete med barn”. Du beställer det från polisen och tar med det oöppnade kuvertet när vi ses.
  • Skriva under tystnadslöfte
  • Genomgå jourens grundutbildning
  • Fylla i och lämna in ett volontärkort och en överenskommelse gällande dina åtaganden på jouren

Vi erbjuder dig utbildning, fortbildning, kontinuerliga träffar och arbetsmöten, handledning och – trots de allvarliga frågor vi arbetar med – en fin samvaro med andra som strävar mot samma mål. Behöver du ett intyg på dina volontärinsatser skriver vi gärna det.

För att engagera dig i Kvinnojouren behöver du gå vår grundutbildning. Om du är intresserad av en plats, hör av dig till info@kvinnojourenlund.se

Om du har några frågor eller funderingar är alltid välkommen att höra av dig till oss på mail: info@kvinnojourenlund.se

Vad gör en volontär?

Som volontär kan du engagera dig i en eller flera av våra verksamheter.

• Som engagerad i vår stödjande verksamhet kan du vara en stödresurs i vår stödtelefon, vår stödmejl eller på våra stödträffar. Du vara del av att arrangera vårt sommarläger eller ställa upp med praktisk hjälp för våldsutsatta.

Kvalifikationskrav: Förutom de generella volontärkraven behöver du som vill vara aktiv i den stödjande verksamheten gå vår utbildning i motiverande samtal, som vi erbjuder volontärer utan kostnad.

Kontinuerlig handledning erbjuds.

• Som engagerad i den förebyggande verksamheten kan du engagera dig i projektet “Fri från våld” och bidra till lägerverksamhet och studiecirklar för ungdomarna. Du kan också vara en del av vår föreläsningsverksamhet eller engagera dig i projekt “Storasyster”. Du kan vara en del av vår föreläsningspool eller engagera dig i Träffpunkten

• Inom Kvinnojouren Lunds opinions- och påverkansarbete kan du som volontär bidra till att anordna event och evenemang, såsom Lundapride och Feministafton. Du kan också vara delaktig i att skriva debattartiklar och ta fram kampanjer för att synliggöra våra sakfrågor.

• Ibland har vi också behov av andra volontärinsatser, t ex inom marknadsföring, att utveckla delar av vår interna verksamhet eller teknisk hjälp. Har du en kompetens du vill dela med dig av är du självklart välkommen att höra av dig.

Inom samtliga verksamheter finns möjlighet att starta och driva egna mindre projekt och kampanjer, när du antagits och blivit aktiv som volontär.

VARMT VÄLKOMMEN SOM VOLONTÄR!

Följ Kvinnojouren

Följ Kvinnojouren på facebook eller på instagram och sprid vårt arbete till fler. Når vi fler kan vi göra mer!

LUND KVINNOJOUR

AKUT HJÄLP
KONTAKTA OSS

SKÄNK EN GÅVA

Lämna sidan nu!