Välj en sida

Boka oss

Boka oss!

Kvinnojouren Lund erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops. Vill du att vi kommer till din skola, förening eller arbetsplats? Då är du välkommen att kontakta oss med en förfrågan! Mejla till oss på info@kvinnojourenlund.se

Vi kan våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, jämställdhet och normkritik och anpassar oss efter målgruppen, både gällande innehåll och tidsåtgång.

Några av de vanligaste teman vi föreläser och utbildar om är: vad våld är och hur det fungerar i en nära relation, särskild sårbarhet och intersektionella perspektiv på våld, och normkritik och hbtq+.

Välkommen med din förfrågan!

Lämna sidan nu!