• Praktiska råd till dig som blir slagen

  Praktiska råd till dig som blir slagen För dagbok: Anteckna varje gång din partner slår dig och/eller hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt/händer. Berätta för någon: Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, [...]

  Mer
 • Vad kan vi hjälpa dig med

  Vad kan vi hjälpa dig med  Till oss kan du ringa om du behöver prata eller få råd. Vi erbjuder även ett skyddat boende för de kvinnor och barn som inte kan eller vill stanna kvar i hemmet. Boendet utgör en trygg och lugn plats för dig att hämta kraft och orka tänka över din [...]

  Mer
 • Barnen

  Barn som bevittnar våld mot mamma blir rädda, oroliga och ledsna. Ofta får de förskjutna värderingar där våldet blir en del av vardagen och de tror att det är tillåtet att använda våld för att uppnå sina syften. Symtomen och reaktionerna är många, men skiljer sig också från barn till barn. Gemensamt för alla är [...]

  Mer

Partnervåld

Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet och utövas av en man eller kvinna som kvinnan har eller har haft en nära relation till. Partnervåld förekommer inom alla yrkesgrupper och samhällsklasser... [Läs mer]

Välkommen till Kvinnojouren i Lund

Till oss kan du vända dig om du, eller någon i din närhet, blivit utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Vi erbjuder råd, stöd och skyddat boende. Kvinnojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Målet med kvinnojourens verksamhet är att hjälpa, skydda och stötta misshandlade och hotade kvinnor samt deras barn. De kvinnor som du möter på kvinnojouren har tystnadslöfte och får inte prata om dig eller din familj till någon utanför jouren. Du kan vara anonym. Vi är medlemmar i Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.

Varningstecken

Notera hans kvinnosyn Lyssna när hen talar om kvinnor i allmänhet, om hur kvinnor klär sig, hur hen värderar kvinnor, [...]

Partnervåld

Partnervåld innefattar inte enbart fysisk misshandel, utan även psykisk och sexuell misshandel. Många kvinnor som utsätts för partnervåld är osäkra [...]

Kontakta oss

Du når oss på telefon 046 – 12 19 60. Vi finns på kontoret och kan ta telefonsamtal vardagar 9-12 [...]

Juridik

Misshandel Misshandelsbrotten regleras i Brottsbalken. 3 kap 5 § BrB Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller [...]