• Praktiska råd till dig som blir slagen

  Praktiska råd till dig som blir slagen För dagbok: Anteckna varje gång din partner slår dig och/eller hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt/händer. Berätta för någon: Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, [...]

  Mer
 • Vad kan vi hjälpa dig med

  Vad kan vi hjälpa dig med  Till oss kan du ringa om du behöver prata eller få råd. Vi finns tillgängliga på telefonnummer 046-12 19 60 på måndagar klockan 11-13 samt torsdagar klockan 18-20. På Kvinnojouren har vi som mål att försöka göra kvinnors utsatta situation något mer hanterlig genom att erbjuda stöd och hjälp. [...]

  Mer
 • Barnen

  Barn som bevittnar våld i hemmet blir rädda, oroliga och ledsna. Ofta får de förskjutna värderingar där våldet blir en del av vardagen och de tror att det är tillåtet att använda våld för att uppnå sina syften. Symtomen och reaktionerna är många, men skiljer sig också från barn till barn. Gemensamt för alla är [...]

  Mer

Partnervåld

Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet och utövas av en man eller kvinna som kvinnan har eller har haft en nära relation till. Partnervåld förekommer inom alla yrkesgrupper och samhällsklasser... [Läs mer]

Välkommen till Kvinnojouren i Lund

Med anledning av att Kvinnojouren i Lund från och med april 2015 inte kommer ha något skyddat boende vill vi passa på att tacka alla bidragsgivare, personal och volontärer som under årens lopp möjliggjort verksamheten. Kvinnojouren fortsätter med ideella krafter att vara ett viktigt komplement till det arbete som drivs i Lund för att motverka våld i nära relationer. Vi fortsätter att driva ett aktivt arbete för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld. Till oss kan du vända dig om du, eller någon i din närhet, blivit utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Vi erbjuder råd och stöd. Kvinnojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och du kan vara anonym i kontakten med oss. Vi är medlemmar i Unizon (f.d.Sveriges Kvinnojourers Riksförbund).

Normaliseringsprocessen

Normaliseringsprocessen Vid våld i nära relationer finns ofta (men inte alltid) ett mönster där förövaren ökar sin dominans och kontroll [...]

Träffpunkten

I samarbete med Tjejjouren i Lund och Brottsofferjouren Mellersta Skåne driver Kvinnojouren en öppen verksamhet- Träffpunkten. Träffpunken är en mötesplats [...]

Varningstecken

Se upp med svartsjuka Partners som visar upp överdriven svartsjuka har starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om hen gör dig [...]

Partnervåld

Partnervåld innefattar inte enbart fysisk misshandel, utan även psykisk, ekonomisk, materiel och sexuell misshandel. Många som utsätts för partnervåld är [...]